Os. TYSIĄCLECIA 69  61-255 POZNAŃ   tel. 061-876-03-11